آب را گل نکنید

پنجشنبه 1385/11/26ساعت 16:56

اهل قزوینم

         روزگارم بد نیست

                        مهد کودک دارم

با هفت هشت تا بچه توپولی موپولی

برده ام تک تکشان

         زیر آن سرو بلند

                        پای آن چوبه دار

آب را گل نکنید

شاش را ول نکنید

شاید آن پایین تر کودکی میخورد آب

          دوستی دارم من

                  کون کلوب وا کرده

        سور بر پا کرده

چند چند تا کرده ...........

                             " سهراب قزوینی"

 

آب را گل نکنید

 


setareh2008f

فرهادی

setareh2008f

http://setareh2008f.blogfa.com

×××گلستان خیال×××

×××گلستان خیال××× - آب را گل نکنید

×××گلستان خیال×××

هنگامی که تو رامی بینم

احساس می کنم بر امواج زیبا

ترین اندیشه ی عاشقان

وبرقلب پرنورترین ستاره کهکشان ها

گامی برمی دارم .

آری تورامی گویم .


« ای دوست»
من از طرز نگاه تو امید مبهمی دارم نگاهت را مگیر از من که با آن عالمی دارم

×××گلستان خیال×××

قالب پرشین بلاگ

قالب پرشين بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog